Det anbefalede forløb

Jeg praktiserer ikke længere selv som doula. Denne side er nu til brug for doulaaspiranter fra Doulauddannelsen, som ønsker inspiration til at skabe deres egen hjemmeside og mennesker, som ønsker viden om hvad en doula er, kan og gør.

Overordnet kan siges, at det anbefales, at doulaen, den gravide og hendes partner – mødes 2 gange under graviditeten á 2 timers varighed. Erfaring viser, at det som udgangspunkt er en passende ramme at lære hinanden at kende i og få opbygget et tillidsforhold og tilstrækkelig stor fælles viden inden fødslen. Under møderne gennemgåes fødslen fysiologisk såvel som følelsesmæssigt og praktisk og der er rig mulighed for at stille spørgsmål.

Under graviditeten og efter fødslen har den vordende familie altid mulighed for at ringe til doulaen, når der er spørgsmål eller emner, som ønskes drøftet.

Når fødslen starter eller når I har brug for det, kontakter I doulaen, som  herefter vil jeg komme til Jer – hjemme eller på fødestedet. Hun bliver hos Jer uanset fødslens længde, vagtskifte med mere og er en kontinuerlig støtte for både dig som fødende og for din partner.

Efter fødslen mødes familien og doulaen igen. Denne gang for at tale fødselsforløbet og fødselsoplevelsen igennem og afdække om der er behov for mere støtte. Dette besøg varer typisk 2 timer og aflægges cirka en uge efter fødslen.

 

“Ren” fødsels- og forældreforberedelse:

De familier, som ikke ønsker doulastøtte under og efter deres barns fødsels, profiterer alligevel af den fødsels- og forældreforberedelse, som doulaen faciliterer. Ønskes “ren” forberedelse anbefales forløb af 2 x 2 timer.