Hvad tilbyder en doula

Doulaen tilbyder vejledning, støtte og omsorg både før, under og efter fødslen – du kan sammensætte dit forløb præcist som det føles bedst for dig.

 

Under graviditeten

Jeg tilbyder støtte og vejledning i forhold til fysiske og psykiske forandringer samt afhjælpning af graviditetsgener. Herudover tilbyder jeg “Birthing From Within” inspireret fødsels- og forældreforberedelse; herunder afklaring af jeres forventninger til fødslen og forældreskabet følelsesmæssigt såvel som praktisk.  

”Jeg havde jævnligt kontakt med Tina gennem min graviditet og hun forholdt sig aktivt til de komplikationer jeg fik. Hun kom med gode forslag og øvelser, der kunne aflaste specifikt for mig.”

”Tinas spørgsmål fik os til at forholde os til ting, både helt konkret og følelsesmæssigt, som jeg slet ikke havde tænkt det var nødvendigt at forholde mig til. Under fødslen viste det sig meget nyttigt, for det gav mig en stor tryghed, så jeg kunne koncentrere mig om veerne.” Dorthe; 1. gangsfødende

 

Under fødslen

Jeg stiller mig gerne til rådighed under dit barns fødsel; jeg bliver hos Jer uanset fødslens længde, vagtskifte med mere. Her tilbyder jeg generel vejledning, information og forklaring samt praktisk hjælp. Jeg vejleder om fødestillinger, støtter og opmuntrer Jer og hjælper med brug af forskellige ikke-medicinske smertelindringsmetoder; herunder vejrtrækning.

”Da Tina kom ind på fødestuen lagde den ro hun havde sig ligesom i hele rummet. Jeg kunne koncentrere mig om at føde, fordi jeg vidste hun var der til at hjælpe.” Sandra; 2. gangsfødende

”Jeg husker det sådan, at jeg havde Tinas rolige stemme i mit øre præcis når jeg havde brug for det. Jeg oplevede kun ganske få gange at smerten blev så voldsom at jeg ikke kunne følge med, og de gange var det Tina der instruerede mig tilbage, så jeg følte jeg selv havde kontrol og ikke blev grebet af panik.” Dorthe, 1. gangsfødende

 

Efter fødslen

Jeg tilbyder hjælp og støtte i forhold til amning samt generel hjælp og støtte af Jer som nyfødt familie. Jeg taler gerne jeres fødselsforløb og -oplevelse igennem med Jer og hjælper med at bearbejde eventuelle barske episoder.

”Det var virkelig godt at få talt fødslen igennem med Tina. Med hensyn til amningen har hun været af uvurderlig støtte. Tina var til stor hjælp, da min søn skulle lægges til brystet og ved efterfølgende samtaler har vi talt om amning, hvilket har været til stor hjælp for mig.” Hannah; 2. gangsfødende