Om doulaen

Jeg praktiserer ikke længere selv som doula (denne side er nu til brug for doulaaspiranter fra Doulauddannelsen, som ønsker inspiration til at skabe deres egen hjemmeside og mennesker, som ønsker viden om hvad en doula er, kan og gør) , men nedenfor står, hvad jeg i sin tid skrev om mig selv, da jeg blev doula i 2005:

Jeg hedder Tina Wehlast Hansen; er født i 1975 og bor i Bagsværd. Jeg har selv født to børn i henholdsvis 1999 og 2003 og har der igennem oplevet på egen krop, hvor stor betydning det har at føle sig tryg og respekteret gennem sit graviditets- og fødselsforløb.

Jeg har valgt at uddanne mig til doula ved Doulauddannelsen, netop for at kunne hjælpe vordende og nybagte familier til den bedst mulige start på livet som far, mor og barn/børn. For mig er det at være til stede og guide mennesker gennem processen fra at være mand/kvinde til at blive forældre noget af det mest saliggørende i livet.

Jeg har assisteret ved flere fødsler både ved kejsersnit og vaginale fødsler. Jeg tilbyder fødsels- og forældreforberedelse; kontinuerlig fødselshjælp fra det øjeblik I føler behov herfor samt opfølgende samtaler og praktisk bistand efter fødslen.

Udover mit virke som doula er jeg autoriseret ergoterapeut (en 3½-årig statsstøttet uddannelse) og healer. Al ergoterapeutisk intervention bygger på viden om, hvordan kroppen, hjernen og følelserne påvirker menneskets evne til at handle og være i aktivitet. Kongstanken i både ergoterapi og indenfor healingens verden er, at alle mennesker har en medfødt evne til at udvikle sig med den rette støtte og opmuntring. Siden 1996 har jeg arbejdet med mennesker indenfor socialpsykiatrien, hjerneskade- og ældreområdet. Jeg er tålmodig af natur og har en meget veludviklet indfølingsevne. Fra naturens hånd har jeg en positiv tilgang til livets små og store udfordringer.

Jeg er medlem af Dansk Doula Netværk, et netværk for doulaer uddannet og diplomeret ved Doulauddannelsen i Danmark – læs mere på www.doulanet.dk. Medlemskabet indebærer løbende videreuddannelse og supervision og er således din garanti for at møde en faglig og personlig kompetent doula.

Jeg har løbende efteruddannet mig indenfor fødselshypnose, fødselsforberedelse, rebozo, akupressur og særlig støtte af traumatiserede familier.

Doulauddannelsen blev stiftet af en dansk jordemoder i foråret 2005. I 2007 blev jeg bedt om at tiltræde som leder af Doulauddannelsen, hvilket jeg finder stor tilfredshed ved, da det er med til at sikre kompetente doulaer til alle, som måtte ønske en sådan – læs mere på www.doulauddannelsen.dk.