“Jeg er så taknemmelig…”

”Jeg er så taknemlig over at have haft Tina med før, under og efter min fødsel”

I efteråret 2012 blev jeg gravid ved hjælp af insemination med donorsæd. Min familie er lille og mine gode veninder har selv familie og job. Jeg havde derfor ingen, som jeg kunne forestille mig kunne komite 100 % til, at være med til fødslen af min lille pige. En kollega fortalte om doulaen og jeg kontaktede Tina umiddelbart herefter. Efter den allerførste samtale med Tina, vidste jeg, at jeg havde lyst til at have hende med i mit forløb. Jeg oplevede med det samme stor tillid til hende menneskeligt såvel som professionelt.

Jeg gik over tid og i de sidste 4 dage havde jeg veer on and off. I denne periode brugte jeg Tina til at sparre med; hvad kunne jeg selv gøre for at sætte fødslen i gang, skulle jeg kontakte fødegangen m.m. Hun lavede rebozo massage for at hjælpe min krop til at blive parat til fødslen. Det var virkelig rart at have en, som jeg kunne tale med dagligt i denne periode.

Min fødsel startede med regelmæssige veer en torsdag eftermiddag. Tina var herhjemme sammen med mig, tog med på hospitalet og blev indtil min lille pige var født 20 timer senere. Jeg oplevede, at hun under fødslen udviste en meget stor respekt for mig og mine beslutninger, for personalet og deres arbejde og for min søster, som også kom med til fødslen. Samtidigt med, at hun med sin store faglighed hele tiden støttede mig med forslag til gode stillinger, sørgede for at jeg spiste og drak, og i det hele taget tog sig af mig. Under fødslen mødte jeg en af mine ”tigere”. Tigere er oplevelser, som man frygter, vil ske. Fordi jeg sammen med Tina havde forberedt mig på, at det kunne ske, så var jeg i stand til at ”kikke tigeren i øjnene” og valgte aktivt under fødslen, hvordan jeg ville takle den.

De første døgn efter at jeg blev udskrevet fra hospitalet var ret hårde, da jeg jo stod i en ny og uvant situation og var alene om, at tage mig af min lille datter og mig selv. Her var Tina igen en stor støtte, der telefonisk vejledte mig omkring hvordan jeg bl.a. kunne tilrettelægge dagen bedst muligt for os.

Da forløbet blev afsluttet, stod jeg tilbage med en kæmpe følelse af glæde og taknemlighed over, at jeg havde været så heldig at have haft Tina med.

Skrevet af: Pia Jensen, mor til Nikoline, 2013, sygeplejerske og cand. pæd. i pædagogisk psykologi.