Hvorfor bruge en doula

Undersøgelser har vist, at tilstedeværelsen af en person, som den fødende er tryg ved, under hele fødslen kan reducere frekvensen af kejsersnit med op til 50%, mindske forbruget af smertelindring med 30% og reducere forbruget af vefremkaldende medicin med 40% – den såkaldte doula-effekt (kilde: Klaus Marshall: Mothering the mother).

For doulaen er det ikke et mål i sig selv at føde vaginalt uden smertelindring. Det at få smertelindring eller et kejsersnit kan være den eneste rigtige løsning. Det undersøgelsesresultaterne viser er, at mange kvinders smerteopfattelse påvirkes positivt af tilstedeværelsen af en professionel doula, hvorved smerterne ikke opleves ubærlige og fødslen ikke så hyppigt går i stå eller direkte i hårknude på grund af uforudsete hændelser og ubearbejdet angst.

Ovenstående tolkning af undersøgelsesresultaterne ligger således tæt op af de udsagn man kan læse på www.sundhedsguiden.dk. Her skrives:

”Oplevelsen af smerte varierer meget fra kvinde til kvinde. Den er for en stor del afhængig af kvindens forventninger inden fødslen. Kvinder som er bange eller anspændte oplever fødsel som smertefuld, mens kvinder som ved, hvad der skal ske og kan slappe af ofte føder smertefrit. Derfor er det vigtigt at følge kurserne i fødselsforberedelse.”

Jeg praktiserer ikke længere selv som doula (denne side er nu til brug for doulaaspiranter fra Doulauddannelsen, som ønsker inspiration til at skabe deres egen hjemmeside og mennesker, som ønsker viden om hvad en doula er, kan og gør) , men har, da jeg var doula, født med velforberedte kvinder, men jeg har endnu ikke født med en kvinde, som ikke har oplevet sin fødsel smertefuld. Jeg tror ikke, det er muligt at føde smertefrit, men jeg er overbevist om, at der er rigtig god grund til at forberede sig på den forstående fødsel og forholde sig til de overraskelser, der kan være forbundet hermed – de fysiske såvel som de mentale, og her er en doula en rigtig god hjælp.

I ”Ugeskrift for læger” skrives: ”Den vigtigste og bedst dokumenterede ikke-medicinske smertebehandling er tilstedeværelsen af en professionel doula på fødestuen. Fødselssmerter er de stærkeste smerter, som en kvinde normalt oplever i sit liv, derfor bør forventningen til smerter under fødslen og planer for behandling heraf drøftes i løbet af fødselsforberedelsen. I fødslens aktive fase, skal der være en empatisk, dygtig og engageret professionel på fødestuen – hele tiden.”

Det at have en professionel på fødestuen – hele tiden, lader sig desværre sjældent gøre med mindre man selv sørger for at etablere kontakt til en doula – en professionel fødselshjælper. Nogen vil mene der er tale om en ny trend for bevidste familier.

I USA, Canada og England findes og bruges doulaer i stort omfang og denne ordning er nu også på vej til Norden. I Sverige har man kendt til og brugt doulaer gennem de seneste år, og det er nu på tegnebrættet at lave et projekt i det offentlige system, således at flere vordende familier kan få den støtte og opbakning en doula tilbyder. Jeg har ofte hørt vordende forældre sige: “Vi kan godt selv klare det!” men sæt det ikke handler om “at klare det!”, men om at få det bedste ud af sit barn fødsel…